• CSKH: 098 33 55 234
 • Hỗ trợ trực tuyến: 
  I. Nhóm kinh doanh phân phối:
   01646150051
    binhdt@khabinh.vn
  II. Nhóm kinh doanh bán lẻ:
   0983355234
    binhdt@khabinh.vn
   0983886289
    binhdt@khabinh.vn
  III. Phụ trách bảo hành
   0462755317
    dieutrungkien@gmail.com
 • Mã SP:
  630MH
  650.000
  630MH
  Mua ngay
  630MH
  Giá bán: 650.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Pin:       630MH
  Đời máy:     ▪ Dell : Inspiron 630m/640m, E1405                                                                                                                  
  Dung lượng:11.1V - 7200mAh Li-ion
  Cells:           6 Cells


 • Mã SP:
  D820
  450.000
  D820
  Mua ngay
  D820
  Giá bán: 450.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Pin:       D820
  Đời máy:     ▪ Dell : Latitude D820, Latitude D830                                                                                                                
  Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
  Cells:           6 Cells


 • Mã SP:
  6000
  450.000
  6000
  Mua ngay
  6000
  Giá bán: 450.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Pin:       6000
  Đời máy:     ▪ Dell : Inspiron 9300, 6000 Series
  Dung lượng:11.1V - 4400mAh Li-ion
  Cells:           6 Cells


 • Mã SP:
  A840
  500.000
  A840
  Mua ngay
  A840
  Giá bán: 500.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Pin:       A840
  Đời máy:     ▪ Dell Inspiron 1410                                                                          ▪ Dell Vostro: 1014, 1015,                                                                                      ▪ Dell Vostro: A840, A860, A860n
  Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
  Cells:           6 Cells


 • Mã SP:
  D820H
  650.000
  D820H
  Mua ngay
  D820H
  Giá bán: 650.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Pin:       D820H
  Đời máy:     ▪ Dell : Latitude D820, Latitude D830                                                                                                                
  Dung lượng:11.1V - 7200mAh Li-ion
  Cells:           9 Cells


 • Mã SP:
  6400
  450.000
  6400
  Mua ngay
  6400
  Giá bán: 450.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Pin:       6400


  Đời máy:    

  ▪ Dell Inspiron: 6000,6400,9200,9300,9400, 

  ▪ Dell Inspirron: XPS M170,XPS M1710,XPS Gen 2,

  ▪ Dell Inspiron: E1505,E1705


  Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion


  Cells:           6 Cells


 • Mã SP:
  6400H
  650.000
  6400H
  Mua ngay
  6400H
  Giá bán: 650.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Pin:       6400H
  Đời máy:    

   ▪ Dell Inspiron: 6000,6400,9200,9300,9400, 

   ▪ Dell Inspirron: XPS M170,XPS M1710,XPS Gen 2,                                             

   ▪ Dell Inspiron: E1505,E1705
  Dung lượng:11.1V - 7200mAh Li-ion
  Cells:           9 Cells


 • Mã SP:
  E6400
  520.000
  E6400
  Mua ngay
  E6400
  Giá bán: 520.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Pin:      E6400
  Đời máy:    

  ▪ Dell Latitude: E6400, E6400 ATG, E6500                                     

  ▪ Dell Precision: M2400, M4400, M6400
  Dung lượng:11.1V - 5600mAh Li-ion
  Cells:           6 Cells


 • Mã SP:
  E6400H
  1.100.000
  E6400H
  Mua ngay
  E6400H
  Giá bán: 1.100.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Pin :    E6400H
  Đởi máy :    - Dell latitide : E6400,E6500 ,M6400
  Dung lượng : 11.1V - 7200mAh  Li-on
  Cells :  9 cell


 • Mã SP:
  E5400
  580.000
  E5400
  Mua ngay
  E5400
  Giá bán: 580.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Pin:       E5400
  Đời máy:     ▪ Dell Latitude: E5500, E5400,E5410,E5510
  Dung lượng:11.1V - 4400mAh Li-ion
  Cells:           6 Cells


 • Mã SP:
  E4300
  580.000
  E4300
  Mua ngay
  E4300
  Giá bán: 580.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Pin:       E4300
  Đời máy:     ▪ Dell  E4300, E4400
  Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
  Cells:           6 Cells


 • Mã SP:
  Inprison 1210
  600.000
  Inprison 1210
  Mua ngay
  Inprison 1210
  Giá bán: 600.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Pin :   Inprison 1210,
  Đời máy :  inprison 1210
  Dung lượng :  10.8v 5200mAh
  Cells :    6 cell


 • Mã SP:
  M1210
  450.000
  M1210
  Mua ngay
  M1210
  Giá bán: 450.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Pin:       M1210
  Đời máy:     ▪ Dell XPS: M1210
  Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
  Cells:           6 Cells


 • Mã SP:
  M1210H
  650.000
  M1210H
  Mua ngay
  M1210H
  Giá bán: 650.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Pin:       M1210H
  Đời máy:     ▪ Dell XPS: M1210
  Dung lượng:11.1V - 7200mAh Li-ion
  Cells:           9 Cells


 • Mã SP:
  N4030
  560.000
  N4030
  Mua ngay
  N4030
  Giá bán: 560.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Pin :     N4030
  Đời máy :   Dell Inprison N4030, N4020
  Dung lượng :   10.8v - 4800mAh
  Cells :    6cell


 • Mã SP:
  N5010
  520.000
  N5010
  Mua ngay
  N5010
  Giá bán: 520.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Pin:       N5010
  Đời máy:     ▪ Dell Inspiron:13R,14R,15R,N5010,N4010
  Dung lượng:10.8V - 4400mAh Li-ion
  Cells:           6 Cells


 • Mã SP:
  1427
  500.000
  1427
  Mua ngay
  1427
  Giá bán: 500.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Pin:       1427
  Đời máy:     ▪ INPRISON 1427,1425
                    
  Dung lượng:10.8V - 4800mAh Li-ion
  Cells:           6 Cells


 • Mã SP:
  1435
  550.000
  1435
  Mua ngay
  1435
  Giá bán: 550.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Pin:       1435
  Đời máy:     ▪ Dell Studio 1435
  Dung lượng:10.8V - 4400mAh Li-ion
  Cells:           6 Cells


 • Mã SP:
  1420
  450.000
  1420
  Mua ngay
  1420
  Giá bán: 450.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Pin:       1420
  Đời máy:     ▪ Dell: 1400 1420
  Dung lượng:11.1V - 4400mAh Li-ion
  Cells:           6 Cells


 • Mã SP:
  1520
  40.000
  1520
  Mua ngay
  1520
  Giá bán: 40.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Pin:       1520
  Đời máy:     ▪ Dell : 1500,1520,1720
  Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
  Cells:           6 Cells


 • Mã SP:
  1525
  450.000
  1525
  Mua ngay
  1525
  Giá bán: 450.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Pin:       1525
  Đời máy:     ▪ Dell Insprion: 1525,1526,1545,1440
  Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
  Cells:           6 Cells


 • Mã SP:
  M1530H
  650.000
  M1530H
  Mua ngay
  M1530H
  Giá bán: 650.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Pin:       M1530H
  Đời máy:     ▪ Dell XPS: M1530
  Dung lượng:11.1V - 6600mAh Li-ion
  Cells:           9 Cells


 • Mã SP:
  M1530
  450.000
  M1530
  Mua ngay
  M1530
  Giá bán: 450.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Pin:       M1530
  Đời máy:     ▪ Dell XPS: M1530
  Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
  Cells:           6 Cells


 • Mã SP:
  1535
  550.000
  1535
  Mua ngay
  1535
  Giá bán: 550.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Pin:       1535
  Đời máy:     ▪ Dell Studio15: 1535, 1536, 1537, 1555
  Dung lượng:11.1V - 5200mAh Li-ion
  Cells:           6 Cells


 • Mã SP:
  1564
  560.000
  1564
  Mua ngay
  1564
  Giá bán: 560.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Mã Pin:       1564
  Đời máy:     ▪ Dell:  Inprison 1464,1564
  Dung lượng:11.1V - 5200mAh Li-ion
  Cells:           6 Cells


Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

OK Xem giỏ hàng