• CSKH: 098 33 55 234
 • Hỗ trợ trực tuyến: 
  I. Nhóm kinh doanh phân phối:
   01646150051
    binhdt@khabinh.vn
  II. Nhóm kinh doanh bán lẻ:
   0983355234
    binhdt@khabinh.vn
   0983886289
    binhdt@khabinh.vn
  III. Phụ trách bảo hành
   0462755317
    dieutrungkien@gmail.com
 • Ổ cứng SSD Kingston V300 60GB (SV300S37A/60G)
  Giá bán: 1.350.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  60GB / 2.5" / Read up to 450MB / Write up to 450MB / up to 85K IOPS

   


 • Ổ cứng SSD Kingston V300 120GB (SV300S37A/120G)
  Giá bán: 1.800.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Ổ cứng SSD với tốc độ siêu nhanh ngày càng được sử dụng nhiều trong PC để bàn để làm ổ khởi động hệ thống WINDOWS cực nhanh và dùng để thay thế HDD trong Notebook để cải thiện mạnh mẽ về tốc độ toàn hệ thống và khả năng làm việc không tiếng ồn, khả năng chống sốc cơ học khi di chuyển, khi đánh rơi máy tính.

  120GB / 2.5" / Read up to 450MB / Write up to 450MB / up to 85K IOPS


 • Ổ cứng SSD Kingston V300 240GB (SV300S37A/240G)
  Giá bán: 3.400.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Ổ cứng SSD với tốc độ siêu nhanh ngày càng được sử dụng nhiều trong PC để bàn để làm ổ khởi động hệ thống WINDOWS cực nhanh và dùng để thay thế HDD trong Notebook để cải thiện mạnh mẽ về tốc độ toàn hệ thống và khả năng làm việc không tiếng ồn, khả năng chống sốc cơ học khi di chuyển, khi đánh rơi máy tính.

  240GB / 2.5" / Read up to 450MB / Write up to 450MB / up to 85K IOPS


 • Ổ cứng SSD Kingston V200+ 240GB (SVP200S37A/240G)
  Giá bán: 4.450.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Ổ cứng SSD với tốc độ siêu nhanh ngày càng được sử dụng nhiều trong PC để bàn để làm ổ khởi động hệ thống WINDOWS cực nhanh và dùng để thay thế HDD trong Notebook để cải thiện mạnh mẽ về tốc độ toàn hệ thống và khả năng làm việc không tiếng ồn, khả năng chống sốc cơ học khi di chuyển, khi đánh rơi máy tính.

  240GB / 2.5" / Read up to 535MB / Write up to 480MB / up to 85K IOPS


 • Ổ cứng SSD Kingston V200+ 480GB (SVP200S37A/480G)
  Giá bán: 9.600.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Ổ cứng SSD với tốc độ siêu nhanh ngày càng được sử dụng nhiều trong PC để bàn để làm ổ khởi động hệ thống WINDOWS cực nhanh và dùng để thay thế HDD trong Notebook để cải thiện mạnh mẽ về tốc độ toàn hệ thống và khả năng làm việc không tiếng ồn, khả năng chống sốc cơ học khi di chuyển, khi đánh rơi máy tính.

  480GB / 2.5" / Read up to 535MB / Write up to 480MB / up to 85K IOPS


 • Ổ cứng SSD Kingston Hyper X 120GB (SH103S3/120G)
  Giá bán: 2.200.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Ổ cứng SSD với tốc độ siêu nhanh ngày càng được sử dụng nhiều trong PC để bàn để làm ổ khởi động hệ thống WINDOWS cực nhanh và dùng để thay thế HDD trong Notebook để cải thiện mạnh mẽ về tốc độ toàn hệ thống và khả năng làm việc không tiếng ồn, khả năng chống sốc cơ học khi di chuyển, khi đánh rơi máy tính.

  120GB / 2.5" / Read up to 555MB / Write up to 510MB / up to 85K IOPS


 • Ổ cứng SSD Kingston Hyper X 240GB (SH103S3/240G)
  Giá bán: 4.000.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Ổ cứng SSD với tốc độ siêu nhanh ngày càng được sử dụng nhiều trong PC để bàn để làm ổ khởi động hệ thống WINDOWS cực nhanh và dùng để thay thế HDD trong Notebook để cải thiện mạnh mẽ về tốc độ toàn hệ thống và khả năng làm việc không tiếng ồn, khả năng chống sốc cơ học khi di chuyển, khi đánh rơi máy tính.

  240GB / 2.5" / Read up to 555MB / Write up to 510MB / up to 85K IOPS


 • Ổ cứng SSD Kingston mS200 60GB (SMS200S3/60G)
  Giá bán: 1.550.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Ổ cứng SSD với tốc độ siêu nhanh ngày càng được sử dụng nhiều trong PC để bàn để làm ổ khởi động hệ thống WINDOWS cực nhanh và dùng để thay thế HDD trong Notebook để cải thiện mạnh mẽ về tốc độ toàn hệ thống và khả năng làm việc không tiếng ồn, khả năng chống sốc cơ học khi di chuyển, khi đánh rơi máy tính.

  60GB / 2.5" / Read up to 550MB / Write up to 520MB / up to 86K IOPS


 • Ổ cứng SSD Kingston mS200 120GB (SMS200S3/120G)
  Giá bán: 2.400.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Ổ cứng SSD với tốc độ siêu nhanh ngày càng được sử dụng nhiều trong PC để bàn để làm ổ khởi động hệ thống WINDOWS cực nhanh và dùng để thay thế HDD trong Notebook để cải thiện mạnh mẽ về tốc độ toàn hệ thống và khả năng làm việc không tiếng ồn, khả năng chống sốc cơ học khi di chuyển, khi đánh rơi máy tính.

  120GB / 2.5" / Read up to 550MB / Write up to 520MB / up to 86K IOPS


Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

OK Xem giỏ hàng